אירוע לרגל חודש הוותיק
תאריך: 2020-11-30
שעה: 10:00
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב