שמח בשכונה
תאריך: 2020-10-21
שעה: 16:30
מקום: שכונת 'הגפן'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב