סיור לתל בית שמש
תאריך: 2020-08-19
שעה: 18:00
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב