פעילות עם היחידה לאיכות הסביבה
תאריך: 2020-08-18
שעה: 08:00, 16:00, 16:30
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב