פעילות עם היחידה לאיכות הסביבה
תאריך: 2020-08-31
שעה: 18:00
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב