פעילות עם היחידה לאיכות הסביבה
תאריך: 2020-08-23
שעה: 18:30
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב