פעילות עם מדרשת בית שמש
תאריך: 2020-08-13
שעה:
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב