הרצאה עם מרכז הרצל
תאריך: 2020-06-21
שעה: 11:00
מקום: ZOOM
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב