הדרכה בחינוך ילדים
תאריך: 2020-01-27
שעה: 20:50
מקום: בית כנסת 'נר תמיד', נחל תמנה, רמב"ש א'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב