אולפנה 'גילה' - חוג בית - נחושה
תאריך: 2020-01-29
שעה: 20:30
מקום: האשחר 122, נחושה [הרצברג]
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב