חגיגה של יין ואומנות - מופעים במטה יהודה
תאריך: 2019-12-27
שעה: פירוט במודעה
מקום: מוקדים שונים ביישובי המועצה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב