שמשנט
היום: שישי, 07/08/2020. מגזין שמשנט

073-7595294

אוטו ש.י. בית שמש ומטה יהודה

שדרות יגאל אלון 34

054-3100282

פרז קאר בית שמש ומטה יהודה

החרש 7 בית שמש