שמשנט
היום: שישי, 07/08/2020. מגזין שמשנט

02-9919643

מובילי ב.מ. 1993 בע"מ בית שמש

הראל 11, בית שמש

073-7585852

מוניות שרת רמת בית שמש בע"מ בית שמש

רחוב בן זאב, פינת רבין 1, בית שמש

073-7598644

הסעות דיקלה 94 בית שמש

מורדי הגטאות

02-9995656

מוניות מרכז בית שמש בית שמש

מרכז מסחרי, בית שמש

02-9999912

מוניות מבוא השמש בע"מ בית שמש

נהר הירדן 71 , בית שמש

02-9999999

מוניות אביב בית שמש

רמת בית שמש