שמשנט
היום: שני, 02/08/2021. מגזין שמשנט

ביה"ס אמי"ת ע"ש פירסט בית שמש

שם: ביה"ס אמי"ת ע"ש פירסט

כתובת: ס"מ עלית הנוער, בית שמש

טלפון עיקרי: 02-9913891

02-9913891