שמשנט
היום: רביעי, 10/08/2022. מגזין שמשנט

The Leak Detectives

שם: The Leak Detectives

כתובת: All of Israel

טלפון עיקרי: 0537120322

דוא"ל: jerusalemleakdetectives@gmail.com

0537120322

Non destructive leak detection using infrared cameras, pipe cameras and tracer gas to locate water leaks of any and every kind.