לאחרונה נשאלתי על ידי עובדים, האם המעסיק יכול לפטר אותם כשהם בחופשת מחלה? בשנת 2009, תוקן החוק העוסק בתשלום ימי מחלה ואכן, המחוקק קבע מפורשות כי: לא ניתן לפטר עובד חולה במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו.

הסיבה לתיקון החוק היא התנהגות בוטה וגסה של מספר מעסיקים, אשר התנהגו אל עובדיהם ככלי שאין חפץ בו בזמן מחלתם, ודווקא בזמן שהעובד נפל למשכב הם מודיעים לו על פיטוריו.

אני חייב להביא לידיעת קוראי טור זה, כי יתכן מקרה שמעסיק החליט לפטר את העובד מסיבות ענייניות, עקב צמצומים, או כל סיבה אחרת מוצדקת וניתנה הודעה מוקדמת לפיטורי העובד טרם מחלתו, והיה והעובד חלה בתקופת ההודעה המוקדמת, אזי על פי החוק ישלים העובד את ימי מחלתו ואחר כך יכנסו פיטוריו לתוקף.

עפ"י חוק דמי מחלה, זכאי עובד ליום וחצי מחלה לכל חודש עבודה. לשנת עבודה זכאי העבד ל- 18 ימי מחלה. החוק מאפשר לצבור עד 90 ימי מחלה במשך חמש שנות עבודה. הסכום לתשלום בגין ימי מחלה שופר השנה והחוק תוקן בהתאם. בגין היום הראשון לא חלה על המעביד חובת תשלום, אולם בגין היום השני והשלישי ישלם המעסיק שכר בגובה של מחצית יום עבודה ואילו מהיום הרביעי ואילך, התשלום יהיה בגובה שכר מלא של העובד.

לשאלה אם ניתן לפדות את ימי המחלה? התשובה היא: שלא ניתן לפדות ימי מחלה כאילו היו אלה ימי חופשה רגילים.ימי המחלה ישולמו לעובד רק עם הצגת אישור רפואי מתאים.