השבוע, נביא דוגמא של תביעת סרק של עובד כנגד מעסיקיו, כאשר בפסק הדין שניתן על תביעתו חויב העובד בפיצויי המעסיק.

מדובר בעובדת ניקיון שעבדה בחברת ניקיון שסיפקה שירותים לחברות גדולות במשק. העובדת עבדה כשנה וחצי ומעסיקיה היו מאוד מרוצים מעבודתה.

בתביעתה של העובדת כנגד חברת הניקיון, מעסיקתה, טענה העובדת כי בשובה לאחר חופשת מחלה פנתה אליה הממונה עליה במקום העבודה בכעס רב על כך שלא הודיעה על מחלתה, בסוף יום העבודה לקח ממנה המפקח במקום את כרטיסה ואמר לה לא להגיע יותר לעבודה.

חברת הניקיון, בה עבדה התובעת, טענה כי העובדת התפטרה מרצונה, כאשר שבה העובדת מחופשת המחלה היא הודיעה לחברותיה כי בכוונתה לעזוב את מקום העבודה, השמועה הגיעה לממונה על העובדת אשר הזמינה את העובדת לשיחה לבירור אמיתות השמועה, וכן, נעשה ניסיון לשכנע את העובדת לא לעזוב. מאחר שהעובדת הייתה איתנה בדעתה, נתבקשה העובדת לפחות לתת למעסיקיה הודעה מוקדמת כדי שיוכלו להתארגן ולמצוא מחליפה. אולם העובדת לא שעתה לבקשות הממונה. אי לכך, נתבקש המפקח בסוף היום לקחת מהעובדת את כרטיס העבודה המהווה אישור כניסה למקום העבודה.

העובדת, פנתה להסתדרות באזור מגוריה והם עזרו לה בהכנת התביעה אשר כללה דרישה לפיצויים, תשלום הודעה מוקדמת והחזרת כספי ההודעה המוקדמת שקוזזו משכרה ע"י המעסיק.

משמיעת טענות הצדדים עולה כי העובדת לא הוכיחה את טענותיה. ולעומתה, המעסיקה באמצעות עדותה של הממונה במקום, וכן על סמך עדותו של המפקח, עדויות אשר סתרו לחלוטין את טענות התובעת, בית הדין פסק שחברת הניקיון הייתה זכאית לנקות מהתובעת את ימי ההודעה המוקדמת, שהתובעת אינה זכאית לפיצויים ומאחר שהתביעה נדחתה חויבה התובעת בהוצאת הנתבעת בסך של אלף שקלים.

ממקרה זה הלקח הוא ברור. לא בכל תביעה התובע זוכה, לקח נוסף הוא, חשיבות הייעוץ המקצועי לפני הגשת התביעה.