חברת 'נטסורס', הוקמה לפני חמש שנים עם חזון של יצירת פלטפורמה תעסוקתית  הולמת למגזר החרדי. בעלי החברה השקיעו ועודם משקיעים ממיטב מרצם וכספם כדי לקדם מאות מקומות תעסוקה לגברים ונשים במגזר החרדי. ואכן, עובדים בחברה היום מאות עובדים, והחברה עסקה רבות בפיתוח משרות עבור מאות נוספים.

בחודשים האחרונים פנו עובדי החברה להסתדרות העובדים, בכוונה לבחור וועד ייצוגי עבורם. לטענתו של יעקובסון, ההכפשות נגדו מצד נציגי ההסתדרות עברו את הגבול, ומכחיש את האשמה המרכזית נגדו, שהוא מסרב לתת לעובדיו את הזכות להתאגד, זכות העומדת להם וברורה מאד בחוק. יש לציין כי יעקובסון מבחינתו לא הקים את החברה למטרת רווח, אלא בכדי ליצור מקומות עבודה עבור הקהילה החרדית בלבד.

הויכוח בין יעקובסון ונציגי ההסתדרות הובילו אותו להחליט לסגור את שערי החברה בשני סניפיה, מבלי להתחשב בעצם שהוא שולח מאות עובדים הביתה לאבטלה. ממה שעולה מדיווח של עיתון 'הארץ', נציגי ההסתדרות הבטיחו כי הסיפור לא ייחתם בעוד שישים יום כשתיסגר החברה, אלא רק יתחיל והם מתכוונים לתבוע את יעקובסון בגין פגיעה בהתאגדות עובדים. עוד טוענים נציגי ההסתדרות כי מהלך הסגירה הוא בסך הכל לחץ, מבחינתו של יעקובסון על העובדים שלו, לסגת מהרצון להתאגד.