לאחרונה נשאלתי ע"י עובד אם הוא זכאי לפיצויים עקב נישואיו, התשובה היא שהפיצויים להם יהיה זכאי העובד הם לא עקב נישואיו של העובד, הפיצויים המגיעים לעובד נובעים מכך שבעקבות נישואי העובד, העובד העתיק את מגוריו לעיר מגורי רעייתו.

המקרה שלפנינו עוסק בעובד שעבד כחמש שנים בבית מסחר במרכז הארץ. העובד, הכיר בחורה נאה מבית שמש והזוג הצעיר החליט להינשא. העובד הודיע למעסיקיו על נישואיו ועל החלטתו להעתיק את מגוריו לבית שמש. המעסיק ברך את העובד לרגל חתונתו והציע לו להמשיך בעבודתו לאחר החתונה. העובד אכן ניסה להמשיך בעבודתו, אך קשיי הדרך והמרחק גזלו זמן יקר בדרכים. והעובד החליט לסיים את עבודתו בחברה, לעובד נערך גמר חשבון הצדדים לחצו ידיים ונפרדו כידידים. העובד שאת עבודתו ידע לעשות מצוין, לא ידע בדיוק מה הם זכויותיו. מבדיקת גמר החשבון שנערך לעובד עולה כי אכן משכורתו והתנאים הסוציאליים להם זכאי העובד, אכן שולמו אולם נושא הפיצויים לא נכלל בגמר החשבון. לאחר שהופנתה פניה לבית המסחר המעסיק כי בגמר החשבון לא נילקח בחשבון זכותו של העובד לקבל גם את הפיצויים המגיעים לו, עקב נישואיו והעתקת מקום מגוריו לעיר מגורי רעייתו, בדק המעסיק את הטענה עם יועציו המשפטיים, ואכן בהבנה ומבלי הצורך להזדקק להכרעת בית הדין שולמו לעובד כספי הפיצויים.