החידושי הרי״ם מגור אמר:
 
יהודי הרואה אגורה שחוקה ברחוב ממהר להתכופף להרים אותה, נכון? אבל כאשר רואה יהודי אחר שנפל על הרצפה אינו ממהר להרימו והרי ערכו יותר מכל דבר בעולם! כל המרומם נפש אחת מישראל כאילו רומם עולם ומלואו...
שנזכה כמו ריבונו של עולם להיות ״מגביה שפלים עדי מרום״

כתוב בפרשה ״ואתה תצוה את בני ישראל״

הבית אברהם לימד שתצוה זה ראשי תיבות הפסוק ״צעקת הדל תקשיב ותושיע״
שהרי אדם שצעק לה׳ כי הוא מרגיש דל במצוות ומעשים ה׳ ודאי יקשיב, וזה אתה תצוה את בנ״י שתמיד ירגישו במדרגה של דל מולי, ושלעולם לא יפסיקו לצעוק אלי,
כי אני משתוקק להקשיב ולהושיע!
״יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק״
רק חשוב לזכור איך!
שנזכה!