בהמשך להשחתת והעלמת הפתקים של מחל הליכוד, נודע כי
הושחתו פתקים עם האותיות קץ של תנועת יחד תנועתו של ח"כ אלי ישי. 

הפתקים הושחתו בקלפיות של שכונת חפציבה וכן בקלפי ברחוב חיים הלוי.
.
ממטה אלי ישי נמסר כי האצבע מופניית כלפי פעלי המפלגה המתחרה ש"ס.

כמו כן, התקבלו תלונות על התנהגות שאינה הולמת כלפי מצביעי יחד על ידי פעילים מחוץ לקלפיות.

ממטה יחד נמסר כי אנו מקוים שפעילי המפלגות השונות ישמרו על הסדר הטוב למען כולם.