כמידי מערכת בחירות, יוצאים הקנאים שאינם משתתפים בבחירות בקמפיין לעידוד אי ההצבעה, קמפיין המתנהל בדיוק כפי המפלגות המששתפות במערכת הבחירות, וכוללת שלטים על המרפסות, חוברות תעמולה, ואפילו ג'ינגל נגד ההשתתפות בבחירות. התמונות באדיבות לדעת