פרשה מרגשת פרשת בהר סיני , פרשה שמזכירה לנו מצוות חשובות , פרשה שעושה לנו סדר בחברה שדואגת לחלשים לעניים ואפילו לאדמת הקודש שלנו וכמה שהיא צריכה לנוח השנה גם שנת שמיטה וניתן לה שנה מנוחה מגיע לה !

אחת המצוות שהיא מצווה לאומית מצוות השמיטה. פעם בשבע שנים על כל עובדי האדמה, החקלאים היהודים, להפסיק את עבודתם בעבודת האדמה ולשמוט האדמה שלהם הפקר ... למה זה ? למה האדמה צריכה לנוח כל שבע שנים ? אחת הסיבות שגם לאדמה מותר כמו שגם לנו יש שבת , בזה שהאדמה נחה אנחנו אנחנו מבינים למי שייכת האדמה  וכמה הכל בידים של ה'.

רבינו ה׳בן איש חי׳ הקדוש, שאל ?
מה ראה הקב״ה לצוות אותנו, על מצוות השמיטה, לעזוב אחת לשבע שנים, את מטה לחמו ? רבינו השיב:
שהאיש העשיר, לא מרגיש את צערו ורעבונו של האיש העני! וע״כ הציווי הזה, כדי שגם העשירים ירגיש במקצת במחסורו של העני, ויזדרזו לתת להם את צורכיהם ברוחב לב.

ובאמת הסיבה הכי חשובה היא זה שכשהאדמה שלך הפקר כולם יכולים להינות מפירותיה במיוחד מי שאין לו,  וזו בעצם הברכה שלנו ...יהיה לנו שלום, יהיו גשמי ברכה, יהיה שפע רב, מה שנקרא ברכת ה' היא תעשיר , יותר מזה היא מצוות היובל, שבע כפול שבע  מצווה שמגיעה פעם בחמישים שנה  גם פה הקרקע הפקר מפסיקים את העבודה ומחזירים אחוזת קרקע לבעלים הראשונים שלהם והכל מתחיל מהתחלה ...

כתוב במדרש אגדה "כיוון שחביבים ישראל על הקדוש ברוך הוא ציוה עליהם לעשות מלאכה בשישה ימים ולנוח ביום השביעי.
כך חביבים על הקדוש ברוך הוא שאר בריותיו ובמיוחד בארץ , שמתפללים לפניו יותר מכל הנבראים ובכל שנה מוציאה יבולה מחדש לפניו, לכן ציוה הקדוש ברוך הוא לזרוע את הארץ שש שנים ולתת לה מנוחה בשנה השביעית"

איזה דקיות חשובות אין משהו שלא חשבת עליו אבא ..
מהמון מעשים ומצוות וגם ממצוות השמיטה אנחנו יכולים  לראות את דרך ה' ואת דרכם של עם ישראל הכשרים, לרחם על הבריות ובמיוחד על העניים והאביונים, היתומים והאלמנות המשוועים לעזרה.
אנחנו שומטים את אדמה וכל כך הרבה אנחנו מקבלים,  הרי את המילה נתן ניתן לקרוא משני הכיוונים  ..

והכי חשוב שידע לו האדם, שכל העולמות כולם, וכל מה שיש בהם - שייכים לקב״ה ׳בעל הבית׳ היחיד ,;לכן התורה מצווה אותו לשמוט את שדהו וכרמו, שהוא מקור פרנסתו, אחת לשבע שנים, לומר לנו מפורשות: ״בן אדם! זה לא שלך !אלא הכל שייך לבורא עולם״.

השבת הקודמת הוזמתי להעביר שיעור תורה לעילוי נשמת הצדיקה זוהרה בת חנה למשפחת גבאי זכותה תגן על כולנו, זה מיד הופך לי את השבת לאחרת, מרגשת מחפשת למה אני אמורה לדרוש ? ומצאתי המון קשרים ..
ואלה חלק מהדברים ,שמות הפרשה הקודמות יצרו לנו משפט אחרי מות קדושים אמור , בהר סיני נוסף לנו המשך למשפט גם השבוע.

אנו אחרי ימים מרגשים, ימים של טלטלה בין עצב לשמחה, בין כאב הנופלים ושמחת העצמאות, ימים המזכירים לנו שחיינו כרוכים בעצב והשמחה שלנו ושל כל עם ישראל , הכאב הפרטי חזק מאוד אבל גם צריך לשמוח, צער הוא רגש טבעי המלווה את הכאב והאבדן של אדם יקר, אך הכהן הגדול גם שבוע שעבר בפרשה , שהוא הדמות הרוחנית בעם ישראל, הוא זה שמחבר בין העם וריבונו של עולם,  מצווה שלא להישאב למוות אלא להדגיש את כוחות החיים.
כאומה - של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" הכאב והשמחה משמשים בערבוביא בחיינו, אך אנו לא מקדשים את המוות אלא את החיים שכן "במותם ציוו לנו את החיים".
אמא שלהם השאירה להם צוואה מורשת למשפחה שלמה אלה האנשים שהקימו את המדינה שהקימו התיישבות הנהיגו משפחה ילדים נכדים נינים דורות ישרים ואחרי שקדושים כאלה הולכים מן העולם יש לנו רק טוב להגיד עליהם רק טוב .

השבת הזו שבת הזכרה למור אבי היקר דוד בן חנה אבא שלנו היקר שהלך מאיתנו , שנה ויותר שאני אומרת כל ערב הפרשת חלה ,שלפניי חמש שנים אבא שלי נפטר ומאז לקחתי על עצמי לעשות הפרשת חלה , השנה זה כבר שש והזמן עובר ונשארים געגועים, אז מהיום שש שנים שלקחתי על עצמי כל יום שישי בע"ה לעשות הפרשת חלה לעילוי נשמתו הזכה של אבי ולמה ה' הכין אותי...

יום ראשון הקרוב שיבוא עלינו לטובה, הוא גם יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל
וגם פסח שני כתוב "שראוי ביום י״ד באייר ללמוד את ענייני מצוות פסח שני. וגם להרבות בו שמחה, כי היום הוא קדוש" כך כותב החידה הקדוש
רבי חיים פלאגי כותב "וטוב להזמין תלמידי חכמים, שיסעדו על שולחנו ביום הזה"
פֶּסַח שֶׁנִי  נקבע לי״ד באייר בגלל, שעד תאריך זה, אכלו בני ישראל את המצות, שהוציאו ממצרים.

ויש אומרים: בגלל שבשנה מעוברת , כל החגים זזים קדימה בחודש אחד. בעל הטורים כותב על יום זה "ומוצאים שחג הפסח ראוי לחול בי״ד אייר" 
ולכן נקבע ביום הזה וגם מפני שכנסת ישראל מעוטרת בכתרים של כבוד, במשך שלושים יום מחג הפסח שחל בליל ט״ו בניסן ועד י״ד באייר, שנקבע בו להיות בו פסח שני מהזוהר הקדוש.
שבעה ימים לאחר יום י״ד באייר, שערי השמיים פתוחים.
ובימים אלו, יש עדיין הארה וקדושה של חג הפסח בעולם.
תרבו בשמחה, ולקיים סעודת מצווה, עם מצות.

זה משאיר אותי כל שנה המומה שיום פטירת אבי הוא יום של שמחה יום של התעלות רוחנית יום של קדושה והילולה לצדיק ... אבל זו באמת תקופה משונה בכלל מה יגיד רבי עקיבה שנפטרו לו עשרים וארבע אלף תלמידים ... מפסח שבו היתה יציאת מצרים ועד לחג אנחנו מתעלים רוחנית מתחזקים מאמינים יותר לומדים מצוות .. מהמקום הכי שפל בעולם שזה מצרים מכל הטומאה, לקבלת התורה וזה מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו להתחזק באמונה תמימה שהכל זה מה' יתברך ואין משהו שלא ממנו לחטוף מצוות ומעשים טובים ולהיות אנשים מלאים בנתינה כי מה יחזיק אותנו שפויים בכל מה שקורא לנו עכשיו רק אבא "אין לנו על מי להישען רק על  אבינו שבשמים"

שבת שלום לכולם .

על הכותבת: 

אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים ויועצת בטיחות אש.אסנת הקימה מפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה" לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה.