ה' אומר למשה להזהיר את הכוהנים ושמירת קדושתם מפני טומאת מת .לכהן אסור להיות במקום שבו הוא עלול להיטמא ממת. רק כאשר מדובר באחד משבעת הקרובים חס ושלום אבא ואמא, בן ובת, אח ואחות או אישה  רק אז יכול הכוהן להיטמא ,אסור לכוהן לשאת אישה גרושה או אישה פסולה.

אסור לכוהנים  במיוחד על איסורי מנהגי גויים בזמן אבל, למרות שהאיסור נאמר לכל בני ישראל.

התורה מתייחסת ומזהירה גם את בנות הכוהנים לבל יכשלו בעוון זנות, שכן עובדת היותן בנות למשפחת הכהונה מחייבת אותן יותר.

כמה קדושה לכהן ,המון שנים הייתי אומרת שאין לאישה או לאדם רגיל להיות כל הזמן בבית העלימין אלה חס ושלום אם זה מקרה קרוב אליך ,כל התקופה הזו משונה כל המעברים האלה יום השואה  יום הזכרון ועכשיו יום העצמאות, כל הזמן חשבתי איך חיים אחרי ? הייתי יושבת ורואה ושומעת על כל הסיפורי הקרב והינה אני מוצאת את עצמי חשופה לפניכם מחכה לחיבוק שלכם.
כל הזמן אתם חושבים הפוך ממני שאני מחזקת אתכם זה אתם שמחזקים אותי ,אמא אחת  אמרה ביום הזכרון שהיא תופרת לה גלימה מהחיבוקים של כולם...

ועוד אמא אחת אמרה , שאמא לא מפסיקה להיות אמא גם שהבן שלה לא פה היא שרה ושמחה ביום הולדתו בנה אפילו שאיננו ומה התקווה של אמא כזו להפגש עם בנה בעולם הבא לזה היא מחכה ,סיפורים קשים שמחברים את כולנו עם אחד בלב אחד ומלך אחד בשמים שמנהל את הכל , אז איך עוברים מזכרון לשמחה מאבל ליום טוב, כמו כל יום של אב ואם שכולים פעם בוכה ופעם צוחקת.

שיר יפה ששמעתי, מי ממית ומחיי מי ירפה את ליבי רק תגיד לי מי יחבק אותי וירגיע שאני לא אכנע..         

ימים אלה שאנחנו עומדים עם כולם באבלם יש מצווה שדיברנו עליה שבוע שעבר "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה אמר רבי עקיבה .

המצווה זו היא היסוד לכל התורה כולה, "בעל התניא" זכותו תגן על כולנו  אמר , שאהבת ישראל , צריכה להיות כמו אהבת אחים, שהיא אהבה שאינה תלויה בשום דבר, לא משנה מי הוא ומה הוא ,רק צריך להבין דבר אחד שכולנו בנים של אבא בשמים ולכולנו מציאות אחת לכן צריכה להיות פה רק אהבת חינם וכמו שאבא אוהב את הבן שלו כך אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני.

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו שאני כל ערב הפרשת חלה מדליקה עבורו נר ומשמיעה את הניגון שלו אמר ואת זה צריך לשנן כל אדם...  כל אדם צריך לדעת שכדאי לו לחיות ״שמונים שנה״ בגבורות בעולם הזה, ובלבד שיזכה לעשות אפילו רק פעם אחת ״חסד״ ליהודי אחר, ואפילו טובה קטנה, והיא תירשם בספר הזיכרונות לפני אבא שבשמים .

ואיך הכל מתקשר אלינו לכל הפרשה משה בעלי נתן רעיון מדהים אחרי מות קדושים אמור אחרי שימותו קדושים אמור ...על המתים אל תשמיע אלה שבחים
דברים פשוטים שצריך לזכור שלאחר מותו של אדם אין לדבר בגנותו, ויש לעסוק רק במעלותיו. הביטוי נוצר מסמיכות הפרשות נוצר משפט שמלמד אותנו המון , אדם הפשוט ביותר יכול להיות קדוש וצדיק אם נדבר עליו רק דברים טובים...

אז לא רק כהנים מתקדשים גם אנחנו אם נדע איך להתנהל ,נקדש את חיינו ואת מיתנו ונעשה טוב בעולם.
השבוע נערך ערב הפרשת חלה עולמית ואיך לא ביום הולדתה ה22 של בר מזל שלנו של כולנו במותה ציוותה לנו חיים , כל הנשים בארץ ובעולם הכינו חלת מפתח התפללו והתרגשו בערב עוצמתי כמה ריגש אותי שהייתי חלק מהדבר הגדול הזה אין מקרה ה' רקם וכרגיל האהבה שלכן.

יש סגולה מאוד גדולה להמשיך את השפע ,הרב ישעיהו פינטו שיחי' , קורה לכולם כבר שנים לאנשים לקרוא את ספר דברים בשבת ספר דברים נכתב  ע"י משה רבנו, תודה לאל יש כמה קבוצות שמתפללות לעילוי נשמת בר מזל גם ספרי תהילים וגם ספר דברים.
לפניי שנה  וקצת במעמד הוצאת הסידור הראשון " יפה כלבנה ברה כחמה " שלחו לי ספרי דברים  שאעזור בחלוקה , אחרי תקופה פנתה אליי חברה וביקשה ספרי דברים למעמד הכנסת ספר תורה .. פניתי לעוזרים של הרב לבקש ספרים ואמרו שיש מחסור,  יש משפט שכתבתי על ספר דברים משפט של הבעל שם טוב "כל דבר שיהודי רואה ושומע  עליו ללמוד ממנו הוראה בעבודת הבורא" כביכול ה' מפעיל אותי דרך אנשים וזה כל הזמן קורה , ואיך נראה לכם מה עשיתי ? ניגשתי לעבודה וה' זימן לי את העוזר של הרב משה שיחי'  ושלח לי את הספר במלואו הדפסתי 2000 ספרי דברים לעילוי נשמת בר וברגע הראשון השהגיעו עישרתי חזרה אמרנו עשר תעשרנו לך , זה לנו,  כשאנחנו מעשרים זה בשבילנו עם המון הכרת הטוב, אני מאחלת לכם שתזכו לפתוח את כל השערים עם כל התפילות.

ארבעה מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא  מפתח של גשמים, ומפתח של כלכלה, ומפתח של קברות, ומפתח של עקרות, וכשנצתרך אותם מסר אותם הקב"ה לצדיקים, מפתח של גשמים מסר לאליהו, שנאמר אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי , מפתח של כלכלה מסר לנח, שנאמר ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, מפתח של קברות מסר ליחזקאל, שנאמר ואמרת אליהם העצמות היבשות , ומפתח של עקרות מסר לאלישע, שנאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן ".
ראוי להביא מה שרמזו הראשונים כי מפת"ח ראשי תיבות, מטר, פרנסה, תחיה,חיה .כל כך הרבה נשים צדיקות כל כך הרבה מפתחות לדעתי ה' התרגש והיה מלא גאווה.

פרשת אמור כוללת גם את דיני חגי ומועדי ישראל. המועד הראשון המתרחש בכל שבוע הוא השבת. "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש"

איזה כיף לנו שכל שבוע יש לנו חג פרשה חגיגית שמוזכרים בה כל החגים מלבד חג חנוכה.

'בעל הטורים' אומר, כי בפסוקים אלו נרמז סדר הדלקת הנרות בחנוכה, כדעת בית הלל: בפסוק הראשון שציטטנו נאמר "להעלות נר", לשון יחיד, ואילו בפסוק השני נאמר "יערוך את הנרות",לשון רבים מתחילים עם נר אחד, ורק לאחר מכן מוסיפים ומגיעים ל"נרות" רבים "מוסיף והולך"!

רק השמים שומרים עליך ועליי שבת שלום.

על הכותבת: 

אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים ויועצת בטיחות אש.אסנת הקימה מפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה" לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה.