בשבוע שעבר בוצעו עבודות הכנה לקראת גביית תשלום על חנייה ברחוב ירמיהו. נבקש לעדכן כי הוחלט שלא תתבצע במקום אכיפה וחובת התשלום תיכנס לתוקף רק לאחר מתן תו חניה לתושבי הרחוב. בהמשך יפורסמו הדרכים לקבלת התו עבור הזכאים לו. 

אגף דוברות עיריית בית שמש.