בפרשה מתוארת המלחמה האזורית הגדולה של ארבעת המלכים נגד החמישה, מלחמת עולם בסדרי הגודל של אז.

לוט, אחיינו של אברהם, שהתגורר אז בסדום, אחת מאותן ממלכות שהיו מעורבות במלחמה - נפל בשבי וכל רכושו נלקח ממנו. כך מתואר הדבר בפרשה: "ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם וילכו, והוא יושב בסדום" (בראשית, י"ד, י"ב).

האם לא היה ראוי לכתוב "ויקחו את לוט בן אחי אברם ואת רכושו"? מדוע בין לוט לבין ייחוסו כאחיינו של אברהם, נכתב "רכושו"?

רבי שלמה גאנצפריד, מחבר ה"קיצור שולחן ערוך", כתב הסבר נאה לדבר בפירוש על התורה ("אפיריון"): כל רכושו של לוט לא בא לו אלא מפני שהיה אחיינו של אברהם והלך עמו (בראשית, י"ג, ה'; ובפירוש רש"י שם). עתה, שנסע מאתו ואמר שאינו חפץ להיות שוב בחברת אברהם ולא לחסות בצל האמונה בבורא עולם - נענש. לפיכך נאמר "ואת רכושו בן אחי אברם", ללמד כי הרכוש שזכה לו היה בגין אברהם, וכשנפרד מאברהם, נגזר עליו שייפרד מרכושו.

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורות הדף היומי", כרך ס"ג, חשוון תשע"ג, עמ' 104.