עקב התמשכות המגיפה לזמן משמעותי, מעסיקים ושכירים רבים חוו וחווים את ההשלכות הללו. תוך שלחלק מההגבלות אין מענה מצד המדינה- כגון איסור פתיחת העסק או קבלת קהל, לגבי השלכות מסוימות המדינה מכניסה את היד לכיס. הדבר מתבטא במענה לחובת בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת, להיעדרות עקב הידבקות במחלה ואף פיצויים במצבי נכות צמיתה, הנובעת לעתים מהידבקות בנגיף.

אם כן, מהו אותו מענה שמעניקה המדינה?

ביטוח לאומי מציע 'דמי פגיעה' לנדבקים בקורונה שהחסירו ימי עבודה בשל המחלה. ביטוח לאומי אף מאפשר קצבת נכות או מענק נכות לאלו שסובלים מנכות צמיתה עקב הנגיף. 

עם זאת, ביטוח לאומי לא מעניק פיצוי ישיר לעובד בגין היעדרות מהעבודה הנובעת מחובת בידוד כתוצאה מחשיפה לחולה מאומת, אלא דרך פיצוי למעסיק, שעליו לשלם את דמי הבידוד לעובד המבודד, עקב פסיקת בית המשפט העליון.

פיצויים לעובד:

דמי הפגיעה רלוונטיים גם לשכירים וגם לעצמאיים.

כדי לברר זכאות ולקבל את דמי הפגיעה, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי. דמי הפגיעה כוללים החזר הן על ההוצאות הרפואיות הנוגעות לטיפול בנגיף והן החזר עבור ימי ההיעדרות מהעבודה שנבעו מהידבקות בנגיף. אם חלילה עולה הצורך בקבלת קצבת נכות, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה לביטוח לאומי. 

במקרה של עובד בבידוד- מחשיפתו לחולה מאומת או בשל חובת בידוד שהוטלה על ילדו- ייתכן שניתן לקבל דמי בידוד מהמעסיק- ולא מביטוח לאומי- על חלק מימי הבידוד, בכפוף לתנאי משרד הבריאות. אם כן, ביטוח לאומי אינו הכתובת לעובד במקרה זה- אלא המעסיק. 

חשוב להבהיר- ככל שחובת הבידוד נובעת מחזרה לארץ מחו"ל שלא מטעם המעסיק- העובד לא זכאי לקבל דמי בידוד מהמעסיק כלל. 

פיצויים למעסיק:

פיצוי למעסיק על תשלום דמי בידוד וימי מחלה – ביטוח לאומי מעניק פיצוי למעסיק שנאלץ לשלם דמי בידוד ושכר ימי מחלה לעובדיו שנכנסו לבידוד, בכפוף לתנאים מסוימים, בין השאר מועד ימי הבידוד, עיתוי הגשת הבקשה ודיווח העובד למשרד הבריאות על כניסתו ויציאתו מבידוד. מדובר בנושא מורכב שדורש תיאום הדוק בין העובד למעסיק בנוגע לפרטי הבידוד ואף עמידה בזמני הגשת הבקשות והדיווחים שמציב משרד הבריאות.

מעבר להיעדרות מהעבודה עקב מחלה או חובת בידוד, המדינה מכירה בהוצאות נוספות הנוגעות להידבקות בנגיף. למשל, גם עובד מהבית שנדבק בנגיף עקב עבודתו זכאי לדמי הפגיעה ולקצבת נכות ככל שתוכר זכאותו, בכפוף לתנאי הביטוח הלאומי. בנוסף, אם כתוצאה מהחמרה במחלה עקב הידבקות בנגיף במקום העבודה פונית באמבולנס לבית החולים- תהיה זכאי להחזר עבור הפינוי. כדאי להיוועץ בגורם מקצועי כדי לוודא שמוצו כלל זכויותיך.

חשוב לדעת- לשם קבלת דמי פגיעה, יש לשכנע את הביטוח הלאומי שאכן ההדבקה אירעה במקום העבודה ובעקבותיה נעדרת מהעבודה. על כן, מדובר בהליך מורכב הדורש מסמכים המעידים על מועד ומיקום ההדבקה, וכן מסמכים המעידים על משך ההיעדרות מהעבודה עקב המחלה והצדקתה הרפואית. על המעסיק לחתום ולאשר את השתלשלות האירועים שהובילו להדבקה, מכיוון שקרו במקום העבודה.

בנוסף, יש לשים לב- חלה הגבלת זמן על הגשת הבקשה לדמי הפגיעה- כך שמומלץ להקדים ולטפל בפנייה בזריזות ויעילות. הדבר יפה גם לפיצוי למעסיק על דמי בידוד ותשלום ימי מחלה לעובדיו שאולצו להיכנס לבידוד.

לסיום, יש לזכור שטרם התגלו ההשלכות ארוכות הטווח של הנגיף- הן הבריאותיות והן הכלכליות,  כך שעמדת הגופים השונים בנושא אינה ברורה לחלוטין.

אבי שינדלר משרד עורכי דין – סניף בית שמש

כתובת: קניון נעימי - דרך יצחק רבין 2

כניסה A קומה 3 בית שמש

טלפון: 02-5661219 :

פקס: 02-5716554

מייל: adv15@aschindler.com 

ירושלים - סניף ראשי:

רחוב שמואל הנגיד 1 קומה 1 

טל: 02-6232312

פקס: 02-6244001

office@aschindler.com