מתחילים חומש חדש. עידן חדש בעם ישראל - ממשפחה לעם בניצוחו של משה רבנו. בפרשה מתוארת הולדתו ולקראת הסוף גם היכולת שלו לחולל נסים.

"ויאמר השליכהו ארצה. וישליכהו ארצה ויהי לנחש. וינס משה מפניו" (שמות, ד', ג').

רש"י מסביר, כי במעשה זה רמז הקדוש ברוך הוא למשה "שסיפר לשון הרע על ישראל ותפס אומנותו של נחש".

רבי פנחס הורוביץ, בעל 'ההפלאה', מוסיף לבאר את הדברים בספרו 'פנים יפות': משה רבנו טען "והן לא יאמינו לי" - בני ישראל שקעים בגילולי מצרים, וכיצד יאמינו שנשלחתי על ידי ה'? על כן הראה לו ה' שאין אדם בעולם יכול להתגבר על יצרו  בלא עזרת ה', שהרי כאשר נהפך המטה לנחש נס משה מפניו, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווהו להשליך את המטה ארצה ותו לא, ואילו הוא נס מפני הנחש מחמת פחדו. במעמד זה סילק ממנו הקדוש ברוך הוא סעד ועזר לתמכו בחיזוק אמונתו, ולפיכך לא יכול משה להתגבר על הפחד מפני הנחש. בכך נענתה מאליה שאלת משה, כי כאשר יעזור הקדוש ברוך הוא לבני ישראל להאמין בו - יאמינו!

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך כ"ח, טבת תש"ע, עמ' 210.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך

https://youtu.be/Y0l15xsjLFs