חולים פעילים: 655

היום נוספו: 61 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 202

גידול בשבוע האחרון: 384

סה"כ מחלימים: 1634

פונו להחלמה במלונות: 159

ממתינים לפינוי: 33

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.