המועצה האזורית מטה יהודה היא המועצה בעלת מספר היישובים הגדול בישראל –  58 ישובים שבהם מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, יישובים ערבים ואף יישוב ערבי-יהודי משותף. מדובר באחת המועצות הגדולות בישראל– כ-520 אלף דונם המשתרעים מירושלים במזרח ועד לשפלה במערב. במועצה מתגוררים כ-57 אלף תושבים וקצב גידול האוכלוסייה השנתי עומד על 2.7%. 

בין הנושאים המעסיקים את תושבי המועצה היא האפשרות של דור ההמשך לבנות את בתיהם בתחומי המועצה. התוכנית החדשה מאפשרת הוספת יחידת דיור שלישית בנחלה וכן אפשרות לבניית דיורית נוספת בגודל של 50 מ"ר. התכנית כוללת נושאים משמעותיים נוספים והם ענף התיירות וענף החקלאות במועצה, המהווים מנועים כלכליים מרכזיים המפרנסים רבים מהתושבים.

התוכנית מאפשרת הוספת יחידות דיור במושבים, פיתוח מיזמי תיירות כפריים ובניית מבנים חקלאיים  שיתבצעו בהליך רישוי להוצאת היתר בנייה בלבד ללא צורך בתוכנית מפורטת נוספת, זאת במטרה להאציל סמכויות לרשות המקומית תוך שמירה על הצביון החקלאי-תיירותי של המועצה. בעקבות אישור תוכנית המתאר יגדל משמעותית מספר יחידות הדיור במועצה ויוקמו מיזמים חקלאיים ותיירותיים..

לצד תוכנית המתאר, אושרו להפקדה מספר תוכניות חשובות. אחת מהן היא תכנית מתאר כוללת לכפרים עין נקובא ועין רפא, אשר עם אישורה הסופי הצפוי בשנה הקרובה יזכו הישובים לתקציבי פיתוח משמעותיים מהמדינה לטובת קידום ופיתוח הכפרים. התכנית ממומנת מתקציב חסר תקדים שאישרה המדינה לתכנון בקרקע פרטית במגזרי המיעוטים. 
מהנדסת המועצה האדריכלית מיכל נאור ורניק: "אני גאה לקחת חלק בתהליכים החשובים שמתרחשים במועצה ושמחה לראות שמאמצינו לקידום ופיתוח המועצה תוך שימור שטחיה הירוקים נושאים פרי. בהמשך השנה נחנוך עוד פרויקטים חשובים באזור ואני מודה לראש המועצה על התמיכה והאמון לכל אורך הדרך". 

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "המועצה נמצאת במאבק תמידי של שמירה על שטחיה ולצד זאת הצלחנו להביא לאישור את תכנית המתאר. אנו נמשיך ונקדם צמיחה של המועצה תוך שמירה על ערכה הטופוגרפי ההיסטורי".

תמונה- דוברות מטה יהודה.