בית ספר תפנית בניהולה של אורנה מועלם השתתף בפעילות יום הניקיון העירוני

התלמידים והצוות ניקו את סביבת בית הספר ומחוצה לו.

מנהלת בית הספר אורנה מועלם: " החלטנו בהנהלת בית הספר לקיים מבצע ניקיון אחת לחודש. הנושא הופך למסורת בית ספרית. אתמול ביום הניקיון העירוני, התכבדנו בביקורה של ראש העיר דר' עליזה בלוך, היא שוחחה עם התלמידים, רוממה את רוחם, ועודדה מוטיבציה לניקיון". 

תמונות באישור ההורים.