היום (א׳) 01.12.19, התקיים אימון רשותי במועצה האזורית מטה יהודה.

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה:
״תושבי מדינת ישראל נאלצים להתמודד מעת לעת עם מצבי חירום הדורשים מכולם שינוי אורחות חיים למען שמירה על ביטחוננו. היום נוכחתי כי במצבים מעין אלה יש על מי לסמוך! על מנהלי האגפים ועובדי המועצה האזורית מטה יהודה, על כוחות הביטחון, החירום וההצלה ועל רשות החירום הלאומית. פועלם בשיתוף פעולה, תוך הקפדה של תושבי המועצה על משמעת קהילתית בעתות חירום הם ערובה לביטחון. מקצועיות של האנשים הרבים שלקחו חלק בתרגיל היום היא רשת הביטחון של כולנו ואני מבקש להודות לכל אחת ואחד מהם"

מפקד מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף, אל״ם איתי לוי:
"אני רוצה להודות על הנכונות והפתיחות ללמידה של כלל בעלי התפקידים במוא״ז מטה יהודה ובראשה, ראש המוא״ז, ניב ויזל. 
תודה רבה על שיתוף הפעולה וההכנה לחירום יד ביד עם פיקוד העורף ומחוז ירושלים והמרכז. 
בעידן בו הלחימה הינה מורכבת יותר, גם המשימות הופכות למורכבות יותר. 
אין כמעט אתגר מקצועי או בעיה שגוף/ארגון מסוים יכול להתמודד עמו לבד. לכן, קיים צורך ולחיזוק השוטפות והכנת הרשות לשעת חירום. ניכר כי כלל בעלי התפקידים מנוסים ומתורגלים במעבר משגרה לחירום. 
אני סבור כי אימון זה יסייע לעליית מדרגה נוספת במוכנות הרשות לחירום".