מזל טוב רותי היפה והיקרה, הרבה בריאות ונחת 

אור ואהבה עד 120 שנה

יום שמח!