ציקו היקר, מזל טוב! הרבה בריאות, אושר ונחת 

עד מאה ועשרים שנה. 

יום שמח!