ברשת המרכזים הקהילתיים מייחסים חשיבות רבה לקבוצת מנהיגות הנוער. 
ביום שני יצאו פניאל מוחיקה ויהודה וורקו, חניכי קבוצת מנהיגות הנוער של מרכז קהילתי לב העיר זינמן, לביקור באוניברסיטה. הנערים יחד עם ילנה זלובין רכזת סיירת המנהיגות, היוו חלק מהרצאה לסטודנטים לתואר שני לניהול וייעוץ חינוכי בנושא תרומת הנוער חזרה לקהילה. פניאל ויהודה דיברו על תרומת מועדון הנוער וקבוצת המנהיגות לפיתוחם האישי, על העבודה במועדון הילדים כמדריכים כדרך חיובית להחזיר לקהילה, ועל העשייה החברתית הרבה ותחושת השליחות בתפקיד ההדרכה ובקבוצת המנהיגות. ילנה הדגישה את הנושאים המקצועיים - עבודה עם הנוער בשעות אחר הצהריים, גיוס הנערים לקבוצת המנהיגות, ולאחר מכן גיוס וסינון נערים מתוך הקבוצה לטובת תפקידי הדרכה ומעורבות במרכז הקהילתי. עוד הסבירה היא את ההשפעה הרבה של תכנית זו על כל קהילת המרכז הקהילתי.
קהל הסטודנטים התרשם רבות מהעבודה החינוכית, ואף קרא לאמץ את התכנית הזו במקומות חינוך נוספים בארץ.
החיבור נוצר בזכות ד"ר שמחה גטהון המלווה המקצועית של צוות הילדים והנוער במרכז הקהילתי לב העיר זינמן, ובמקביל מרצה באוניברסיטה מקורסים מתקדמים בחינוך.
עדי מלכא מנהלת המרכז הקהילתי לב העיר זינמן, ציינה כי אכן מדובר בתכנית ייחודית שתרומתה גדולה עד מאוד וביקשה להודות לאביהו רחמים, מנהל מרכז הנוער ולילנה, על הובלת מהלכים משמעותיים לנוער ולכלל הקהילה.