בשבוע שעבר התקיים כנס ערים תאומות ישראל - צרפת בעיר ליון באירוח חם של נשיא מחוז אורברן רון אלפס

הכנס שהיווה אבן דרך משמעותית בחיזוק היחסים בין המדינות, אורגן על ידי מרכז השלטון המקומי ואיגוד הערים הצרפתי (CUF) ובשיתוף פעולה הדוק עם שגרירת ישראל בצרפת וצוותההמשלחת הישראלית מנתה ראשי רשויות, סגנים, חברי מועצות ובעלי תפקידים שונים בשלטון המקומי.

בראש המשלחת עמדו סגן ומ"מ יו"ר השלטון המקומי, וראש עיריית יקנעם- מר סימון אלפסי, ויו"ר ועדת קשרי חוץ , ראש מועצת גני תקווה- ליזי דלריצ'ה.

סימון אלפסי פתח את הכנס ודיבר בנאומו על חשיבות קיומו בשנת ה- 70 לכינון היחסים בין ישראל וצרפת ולאור ריבוי קשרי הערים התאומות של המדינותעוד שיתף מסיפורו האישי כעולה ממרוקו שהגיע לקיבוץ הגלויות בישראל ועל התפקיד החשוב של הרשויות המקומיות בעיצוב איכות החיים של התושבים.

ראש מועצת גני תקווה ליזי דלריצ'ה הודתה למארחים והדגישה את הצורך בשיתופי פעולה אופרטיביים יחד עם הערים השלטון המקומי בצרפת.

במהלך הכנס דנו בנושאי חינוך ונוער, פיתוח כלכלי, תרבות, תיירות, ומורשתהכנס המוצלח המחיש את הצורך בהגברת שיתופי הפעולה לטובת תושבי ישראל וצרפת.