מצוות רבות בפרשה שלנו - עשה ולא תעשה, מצוות חדשות ומצוות בעלות ציווי חוזר. אחת המצוות, שגם מתחברת במיוחד לימי ספירת העומר בפרט ובמשך השנה בכלל היא "לא תשנא את אחיך בלבבך. הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא" (ויקרא, י"ט, 17).

רבנו בחיי בספרו 'חובת הלבבות', כותב , כי המקיים מצוות תוכחה, לא זו בלבד שהוא זוכה לקיים את מצוות התורה, אלא גם קונה לנפשו רווח עצום: "וראוי לך, אחי, לדעת, כי זכויות המאמין בקדוש ברוך הוא, אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה והגבוהה בתיקון נפשו... ואילו היה קרוב לנביאים במידותיהם בטובות ומנהגיהם המשובחים, והשתדלותם באהבת הבורא ואהבתם הזכה בו - אינן כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה, ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים... אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו, תהיה זכותו מעטה, ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו, כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוקים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו'".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך כ', אייר תשס"ט, עמ' 65.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sgHoCMC_OIc