ראש העיר החדשה ד"ר עליזה בלוך מינתה צוות בלשכתה הכולל את מנהלת הלשכה שגייסה מכוחותיה תומכיה, ראש לשכה יוחנן מאלי תושב גן יבנה, סתיו סעד מירושלים עוזרת אישית בלשכה. מנכ"ל העירייה מירה מינס כהן, תושבת אלפי מנשה. סמנכ"ל ערן בן דב חבר קיבוץ עין צורים, יועץ תקשורת אסף פאסי, מהנדס עירייה משה לורלברום שגם הוא אינו תושב בית שמש.   לא מעט שאלו כיצד זה ראש העירייה ממנה אנשים  מבחוץ, הייתכן שאין אדם אחד מתאים מבני העיר להיות בצוות שלה? כולם מבחוץ? מהלכיה של ד"ר בלוך עברו די בשקט, ללא תגובות ציבוריות מחייבות או שוללות, עד שהגיעה תגובתו של ד"ר משה אביסרור שהועלתה באתר שמשנט. עו"ד משה אביסרור הלין על החלטותיה של בלוך, וטען כי את בית שמש צריכים לנהל בני המקום,  "מעשיה של בלוך מחזירים אותנו אחורה שנות דור"

עליזה בלוך כהרגלה אינה מתעלמת,  והיא החליטה להשיב לד"ר אביסרור ברשת. "דאגתך מובנת אך לבחירת אנשי חוץ לניהול העירייה יש יתרונות רבים. די לאנשי שלומי, להטבות, להנחות לקרובי משפחה וחברים." הגיבה ד"ר בלוך. "בטוחני שעובדי חוץ ינהלו את העירייה ללא התחייבויות". מעניין איך ניהלו את העירייה עובדי החוץ עד עכשיו?

"נכון יש הרבה אנשים מוכשרים וטובים בבית שמש שידעו לעשות את העבודה אך לכל אחד כזה יש משפחה גדולה, חברים ומכרים שאם נרצה או לא נרצה ימנעו ממנו לעשות את העבודה באופן כשיר. במשך שנות קיומה של בית שמש ניהלו את העירייה תושבי המקום ולכן בית שמש הגיעה לאן שהגיעה. בואו נתן צ'אנס הפעם לתושבי חוץ בתקווה שהעיר תשתנה לטובה".

התגובה הזו הוציאה אותי משלוותי. "עובדי חוץ ינהלו את העירייה ללא התחייבות". חותה, ברדוגו, צרפתי הם לא אנשי חוץ, ואיך הם בדיוק ניהלו את עירנו? הלכנו לבחירות כדי להחליף הנהלה מקצועית כושלת. כלומר לא עניין 'מבחוץ' הוא הגורם לכישלון, אלא המקצועיות. אחד מהם אף היה עצור באיזו שהיא אשמה... גב' בלוך היקרה, אולי דווקא אנשי 'פנים' עשויים לעשות את העבודה הרבה יותר מתוך אהבה אמונה ואיכפתיות... שהרי הוכח לך שאנשי חוץ לא ממש מוצלחים.

לדבר על הנחות לקרובי משפחה, דורש הוכחות. מי נתן הנחות ומיהם הנותנים ומיהם המקבלים? לטעמי הסבר הזה אינו מכבד ובודאי לא יכול להיות מניח את הדעת בבחירת כל הגוורדיה החדשה.

המשך התגובה מרגיזה ומתסיסה, "לכל אחד יש משפחה גדולה, חברים, מכרים,... לעשות את העבודה באופן כשיר". מי מהעובדים לא עשה עבודה באופן כשיר? האם גילית משהו בשלושת חודשים שאת שם, שאנחנו לא הצלחנו לגלות שנים ארוכות? אם כן, למה לא ראינו שמיהרת להוציא את אלה שניהלו את העירייה באופן לא כשיר? חותה על פי דבריו ביקש ללכת. צרפתי פרש מסיבות לא סימפטיות.

בתשובתך את מתעקשת לעמוד על הגורם לכישלון, "במשך שנות קיומה של בית שמש ניהלו את העירייה תושבי המקום, וזו הסיבה שהגיעה לאן שהגיעה". צר לי, דעה חסרת רגישות, לא מתאימה למחנכת ולמנהלת מוסד חינוכי.

בואי אחדש לך, בית שמש הגיעה לאן שהגיעה הרבה בגלל אישי ציבור שעשו לעצמם ולא למען העיר, שדאגו לטפח את שמם במקום לחשוב ולפעול למען העיר!!! בבית שמש מצוי הפוטנציאל להיות עיר חשובה במדינת ישראל. את הנהגתה אפשר להחליף, את תושביה לעולם לא!!! בין תושבי המקום יש מוכשרים יותר ויש מוכשרים פחות, ואין משרה בעירייה שאין לה מתאים מבני בית שמש!!! לא בונים שם טילי שיוט, לא מנתחים לב ולא חוקרים סרטן, בסה"כ צריך לשרת את העיר ואת תושביה. הגיעה לאן שהגיעה, לטוב ולרע, בשל מנהיגותה. אם המנהיגות החדשה תשכיל להפנים שהיא באה לשרת את התושבים ולא העיר את רצונותיה אזי עשינו אכן מהפך. מקווה שלא טעינו.