היום נציין את חג השבועות. חג שבועות שנקרא גם חג מתן תורה: שם זה אינו מופיע בתורה, והוא ניתן בעקבות המסורת לפיה ביום זה נערך מעמד הר סיני, שבו אלוהים התגלה אל עם ישראל סביב להר במעמד נבואי-היסטורי חד פעמי והורה להם את עשרת הדברות, החקוקים על לוחות הברית שהושמו במשכן.

 ברמה האישית מה התייחסותך לתורה כספר הקודש של עם ישראל וכיצד ספר החוקים משפיע על אורח חייך? 
 

חנוך דרנגר

כאדם חרדי, קל לי מאוד להתמודד עם השאלה הזו, אבל אנסה להתייחס לשאלה מההיבט הכללי יותר.
לכל עם ועם יש את הייחודיות שלו, והייחודיות של עם ישראל היא היותו "עם הספר" - העם היחיד שבחר בתורה כספר החוקים שלו.
מכוח זכות זו אנחנו דורשים להחזיק בארץ ישראל דווקא (ולא באוגנדה למשל כפי שהיה מי שניסו להוביל) ומכוח זכות זו ניהלנו מלחמות עקובות מדם כדי שנוכל להתקיים באדמה שהונחלה לנו.
המקור שארץ ישראל שייכת לעם ישראל הוא מהתורה (בראשית י"ג י"ז) כשאמר האלוקים לאברהם אבינו "קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה" ואחר כך ליעקב (בראשית כ"ח י"ג) "הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ, לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֶך".
לכן, כל מי שלא רואה בתורה את ספר החוקים שלו מאבד את זכותו הקיומית בארץ הזאת.
חג שמח לכולנו!


 

דניאל גולדמן

מתן תורה לעם ישראל הבדיל אותו מכל העמים. בעיניי המשימה של יישום חוקי התורה היא המשימה החשובה והמסובכת ביותר. היא לא ספורט להמונים ולכן, התורה ניתנה לעם קטן חדור מוטיבציה כדי להביא את מסר השם לעולם כולו.
קבלת התורה בחג הזה מזכיר לכל אחד ואחת מאתנו שיש לנו כעם משימה זו.
ועכשיו למהות העם שמקבל עליו את התורה.
מה שיש בתורה זה גם חוקים ספציפיים ברורים וגם הרבה מסרים ורעיונות שהם פחות חד ערכיים אבל מה שרש״י מבין שתנאי מקדים לקיום התורה היא אחדות העם.
איך הוא מגדיר את אותה אחדות? בפסוק ״ויחן שם ישראל נגד ההר״ נשאלת השאלה למה התורה עברה מלשון רבים ללשון יחיד.
את זה רש״י מסביר שלפני מתן תורה העם היה כאיש אחד בלב אחד. רש״י בוחר לב אחד, לא דעה אחת, לא נוסח אחד ואפילו לא גדול הדור אחד - אלא לב אחד.
תמיד חשבתי שיש משמעות לעובדה שתחושת האיחוד הזאת באה דווקא לפני קבלת מצוות בהר סיני. השנה זכיתי לראות שרב נוח ויינברג ז״ל, מגדולי מחזירי התשובה ומייסד איש התורה, גם שם לב לזה.
מבחינתו הסדר הכרונולוגי היה חשוב ומציין מסר עמוק לעם שרוצה לקבל על עצמו עול שמיים. קודם חייבים לחתור לאיש אחד בלב אחד ורק אחר כך אפשר לקבל תורה ומצוות. אני מרשה לעצמי להוסיף שמילוי אחר הוראת התורה וחיוב המצוות כאשר אין מצב אחדות זו בעם -משמעו ליקוי מהותי בקיום המצוות.
כאשר עם ישראל ישתתף בלימוד התורה המסורתית, כל אחד בדרכו, אני מבקש שיקדיש את לימודו למימוש אותו רש״י וקבלת תורת ישראל ע״י איש אחד בלב אחד.

 
מתי גרינפלד

חג השבועות הוא "חג מתן תורתנו", לאמור- התורה שלנו. תורת ישראל ניתנה לנו במתנה מאת הבורא לפני יותר משלושת אלפים שנים. התורה היא מהות העם היהודי והיא זו נשמת העולם. איסתכל באורייתא וברא עלמא (=הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם).
התורה ניתנה לעם שלם בגילוי אלוקי מוחלט בהר סיני, זאת להבדיל מדתות אחרות בהם הדת החלה מ"התגלות אלוהית" פרטנית לנביא או המושיע הנבחר. לא כן אומתנו האומה היהודית. אנו זכינו בהתגלות קולקטיבית כולם ללא יוצא מן הכלל ובמעמד הזה מודיע אלוקים למשה "היום הזה נהיתה לעם".
כאמור, התורה- תורת אלוקים, היא הקשר הישיר שלנו אל בורא העולם. וכבר אמרו בספר הזוהר הקב"ה ישראל והתורה הם אחד. מאמר זה מתאר את הקשר התמידי שקיים בין ישראל לאביהם שבשמיים ולתורה. זוהי אם כן ההתייחסות שצריכה להיות לתורת ישראל. חלק בלתי נפרד מישותנו וממהותנו.
התורה אינה רק "ספר חוקים", התורה היא דרך חיים, ספר ההוראות הקדמון של מי שיצר וברא את העולם. ספר שהכול כלול בו.
אורח חיי, כאדם דתי, מושתת כולו על חוקי התורה. חוקי התורה הם החוקים הנצחיים של עם הנצח, עם ישראל. הם החוקים ששמרו עלינו במשך אלפיים שנות גלות והם אלו שימשיכו לשמור עלינו עד ביאת הגואל. 

עו"ד רינה הולנדר

התורה איננה סתם "ספר קדוש" והיא גם איננה "ספר חוקים". התורה היא דרך חיים, היא המתווה את חיינו.
בספר ויקרא נאמר: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" .  דברי התורה נועדו להתוות לנו דרך חיים, התורה היא תורת חיים- דהיינו, ניתנת לקיום על ידי כל אדם ומלווה אותנו בכל שלב בחיינו. ה"משך חכמה" אומר  על פסוק זה : "התורה לא ציותה צווים אשר יהיו קשים על חברת הגוף עם הנפש לקיימו" .  ציוויי התורה לא נועדו להקשות עלינו אלא אדרבא- להקל על חיינו. הציוויים לא נועדו רק לאנשי סגולה מיוחדים, אלא לכל אחד ואחד מאתנו.
הפרשנים אומרים כי השם "חג מתן תורה" לא הוזכר בתורה שכן זיכרון מתן תורה לא יוחד ליום מסוים, אלא כל יום אנו זוכרים את התורה שניתנה לנו, דרך המצוות שאנחנו מקיימים ודרך ניהול חיינו  בדרך התורה, כדברי הפסוק: "וחי בהם".
כאמור, התורה ניתנה לכולם ובמטרה שכולם, כל אחד לפי רמתו ולפי יכולתו, יוכלו לקיימה. העובדה כי התורה ניתנה במדבר, קשורה אף היא לכך כי התורה היא של כולם:
"ניתנה תורה  במדבר, פרהסיה, במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. לפיכך ניתנה במדבר, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל." מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו. ועוד: למה נִתנה במדבר? שאִלוּ נתנה להם בארץ היה שבטו שנִתנה בתחומו מדיין ואומר, אנו קודם בה. לכך נתנה במדבר שיהו הכל שוין בה"
למרבה הצער, אנחנו עדים לניסיונות של ציבורים שונים לנכס לעצמם את התורה. כן אנו עדים למעשים שנעשים כביכול בשם התורה- מעשי אלימות שונים וניסיונות לכפות דרך חיים על אחרים.  הנהגה זו היא ההיפך הגמור מכוונת הקב"ה. רצונו היא כי כל מי שירצה- יבוא וייטול. אין לגיטימיות לאף אדם לטעון כי הוא הנציג האמיתי של "דרך התורה". אף אחד אינו רשאי לקבוע כי הוא "יותר יהודי", כי הוא בן תורה ושכנו איננו כזה, או כי הוא "התשובה היהודית" (תזכורת- תעמולת הבחירות של ראש העיר בבחירות האחרונות...). הצהרות כאלו- הן המרחיקות אנשים מהתורה, הן הגורמות לאנשים לחשוב לתומם כי התורה ניתנה למיעוט וכי הם לא יכולים ליטול חלק בקיומה. כמה מצערת עובדה זו. מי שילמד את התורה מכלי ראשון- מקריאתה, ומלימוד המקורות הקשורים בה, ימצא בה עולם ומלואו.  אין אדם שלא יוכל למצוא את עולמו בתורה וכמאמר הפסוק: "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".  כל אחד ואחד מאתנו זכאי ומוזמן לבוא ולקבל על עצמו את התורה ואת קיומה. חג שמח.


 


אלי בן משה

אכן שאלה מורכבת היא ואף רגישה מידי לפחות לטעמי. קל יהיה לי ליישר קו עם חבריי הכותבים הדתיים מי יותר ומי פחות. אך הואיל ואני מתבקש לענות על שאלה מכל סוג, אני עונה כשם שאני מרגיש באמת ובתמים, ובטח ככותב וותיק בכל פורום שלא יהיה.
אולי לחלק מחבריי הקוראים והכותבים, מעט ממה שאכתוב לא ינעם, אך מקווה אני כי מרביתם ימצאו בדבריי דברי טעם ואמת.
ראשית, אציין כי עוד מיום היוולדי ועד שנות העשרים לחיי, גדלתי בבית דתי אדוק ושמרני, כבן של גדול סופרי הסת"ם בארץ. עוד בהיותי כבן שש התחלתי לשנן וללמוד את פסוקי התורה, מבלי לפסוח על דפי המשנה עת היינו מסובים סביב שולחן השבת. לימים, התגליתי כחזן אשר כינו אותי
צבור המתפללים נעים זמירות ישראל, וכבקיא בטעמי המקרא ותרגום הכתובים. קריאת ארמית, תרגום אונקלוס ורש"י, בשבילי היו הם כקריאת עברית על בוריה וכמעיין המתגבר.
בבגרותי, ולאחר הגיעי למצוות, התוודעתי לתוכנם של חמשת פרשיות התורה, הן בציור עיטורים וכתרים מעל ראשי האותיות (שעטנז-גץ-בדק-חיה) יום יום שעה שעה, כשהשכינה הייתה שורה מעליי, ורוח הקודש פיעמה בתוכי.
מכאן שאבתי את רוח כתיבתי, ואמונתי בבורא.
בבחרותי, חל מהפך עצום אשר שם קץ לעברי, ובהדרגה עם חשש בלב מכעסו של הבורא, התוודעתי לקיומם של תפיסות נאורות אחרות, ולאופקים אחרים ופתוחים יותר.
התאכזבתי ממהותו של רעיון הדת, עקב אירועים שונים ומשונים אשר בחלקם קשים היו הם, ומתפיסה צרה ומקובעת הגובלת בקנאות וטינה כלפי איש את רעהו.
האלוקות בעיניי ותורת ישראל הם ערך עליון ונאצל מדרגת האדם פי כמה וכמה מונים, ולהשתמש בהם כמנוף להתנגחות ולהתנצחות הרי זה פסול בעיניי, ולטעמי יש בזה טעם לפגם בהבנת המסר הרוחני האלוקי על מהות חיינו ותפקידנו בעולמינו זה.
תורת ישראל תורה תמימה היא, וקדושתה בת אלפי שנים העוברת מדור לדור ככתבה וכלשונה.
טעמיה, פסוקיה, מילותיה ועל פי סדרם המופלא, מוכיחים כי כתיבתם ועריכתם נעשתה בהשראת אל עליון דרך אנשי רוח ונבואה אשר פעמה בליבם רוח הקודש.
אין ספק, כי עם התפתחותו של העידן המודרני, נדחקה מעט תודעת הקודש בקרב לא מעטים מאוכלוסיית הארץ והעולם, ואת מקומה תפסה רוח הגאווה, התאווה והממון עד כדי איבוד
צלם אנוש ורוח.
לכן, עלינו לנצור אל חיק ליבנו את תורת ישראל, ואת ספרי הקודש כגון נביאים וכתובים, כיסוד היסודות של עמינו ישראל זרע אברהם יצחק ויעקב.
גם חילוני כמוני ושכמותי, חובה עליו לזכור מאין אנו באנו ולאן אנחנו הולכים, מבלי שום קשר לעצם היותו מאמין ומקיים או מאמין ושאינו מקיים.
האמונה בה' יתברך היא ערך עליון וקיומי להמשך הישרדותנו בעולמינו זה.
אהבת איש את רעהו היא אבות המצווה שנצטווינו בהר סיני, והיא זו הקודמת בעיניי לכל תפיסה דתית או אחרת, והיא זו המקרבת אותנו אל האל הטוב והמטיב לכל! להתראות בשבוע הבא!

 

 
ראובן כהן


אכן היום נחוג את אחד החגים אמנם הקצרים של עם ישראל אך המלאים בתוכן של המהות והזהות היהודית,  כפי שצוין שם זה לא נכתב במפורש בתורה אך אינו מן המסורת אלא מעמד מתן תורה בחודש סיון מצוין בתורה בחומש שמות פרשת יתרו יעוי"ש.
מעמד הר סיני לא היה מעמד נבואי אלא בשונה מנביאי ישראל הזוכים לקבל מסרים משמים ע"י חלום רוחני ככל שיהיה מעמד הר סיני היה מעמד מציאותי חד וברור עד שגם על הכלבים נאמר "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" וזה נאמר על מעמד הר סיני וכידוע הם קיבלו על כך שכר.
ספר התורה מהווה בעבורי ספר הוראות לכל דבר ולכל פינה בחיי, כי אכן ספר תורה נגזר מלשון "הוראה" התורה הקדושה היא זו שמורה לנו על כל צעד וצעד בחיינו, וברמה האישית למי שמכיר וחי בצורה כזו החיים נעשים יותר קלים, כגון אדם שקנה מכשיר יקר ככל שיהיה וקיבל הוראות הפעלה ושמירה ברורים, אם הוא נוהג לפי ההוראות אזי המכשיר יפעל לאורך ימים ושנים אך אם ימעד ויעשה ככל העולה על רוחו בוודאי שלא יפיק ממנו את התועלת ואולי אף יהרסו מהר, כל זה בחיי היום יום, הקב"ה נתן לנו את התורה בכדי להורות לנו הלכה ומשפט אם שומרים על ספר ההוראות ונוהגים לפיו אזי החיים נכנסים למסלול ברור ואיכותי אך אם לא אין פלא שישנם לא מעט חריקות. חג שמח לכל בית ישראל.