בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מליאת מועצת העיר הראשונה כישיבת עבודה.
על הפרק היה נושא תקציב העירייה לשנת 2013, כעובדה, העירייה בגרעון של 16 מיליון ₪.
האם אתה כתושב העיר מודע לעבודת העירייה, לתקציבה ולהתנהלותה? נמק מאיזה מסגרת נובע הידע / חוסר ידע שלך בעניין?

 


אלי בן משה

שלום, למען האמת אינני מודע לגירעון שהצגת בפנינו, ומה גם שמחוסר ידע שלי במבנה התקציב העירוני ובכלל.
אם וקיים בי מעט ידע הרי שהוא לקוח מקריאה בעיתונים המקומיים, ומשיחות פוליטיות אשר הייתי מעורב בחלק מהן.
16.000.000 מיליון שקלים? בהחלט מצביע לפי מעט הבנתי על חוסר שוויון בולט בתשלומים השונים מקרב האוכלוסייה למערכת השלטונית
המקומית. השקעות והוצאות שונות ומשונות אשר אין בהן מאומה, תורמות גם הן את חלקן לגרעון כפי שצוין לעיל!
מן הראוי שתקום וועדה בוחנת מטעם משרד הפנים, שתפקח ותבדוק את הסיבות והאירועים שהובילו אותנו למצב הנוכחי.
תוצאותיו האחרונות של המדרג הסוציואקונומי הורידו את העיר בית שמש מ-5 ל-3... נתון מדאיג בהחלט, המעיד על הגירה חיובית של אלפי תושבים,
בעלי מדרג נמוך, חסרי תעסוקה ברובם הגדול, אשר המאפיין העיקרי והבולט הוא משפחות מרובות ילדים. ישנם אשר נוטים להגדיר את המצב בו נקלענו
אליו כשוקת כלכלית שבורה, עקב כניסתם ובאלפיהם קבוצות חרדיות חלקן קיצוניות, אשר אין מכירים הם בשלטון המקומי בכלל ובארץ ישראל בפרט!
הם אלה לדעתי ולדעת חכמים ממני, הורידו את צביונה של העיר על כל המשתמע מכך, לתחתית הסולם הסוציואקונומי, ובאותו המעמד של ערים כמו רהט שבנגב.
למרות היותם של חלק מהם עובדים ומתפרנסים ומפרנסים, אך רק לעצמםובשכונותיהם בלבד.
הם אלה המקבלים שירות לתושב ככל תושב בבית שמש, ברם זוכים הם להקלות של עשרות אחוזים אם בכלל, בתשלומיהם לשלטון המקומי, מפאת מצבם הכלכלי ומהסיבות הנוספות שמניתי לעיל.
יוצא מכך איפה, שנטל התשלומים חל בחלקו הגדול על יתר התושבים חילוניים ודתיים מסורתיים כאחד, ובעלי היכולת הכלכלית הטובה מהם.
כך לא מנהלים עיר נקודה. כך לא בונים מדיניות תכנונית של עיר נקודה.
וכך נוצר לו גירעון תקציבי, אשר מטבע הדברים ילך ויגבר ויתעצם היה ונמשיך לחכות לגואל על הסוס הלבן.
שבת- שלום ולהתראות בשבוע הבא.

 


דניאל גולדמן

ככלל התושבים אינם בקיאים בפרטי התקציב וגם אינם מודעים מספיק למגמות הכלכליות בעיר.
לצערי אדם אחד לפחות שאמור להיות מצוי בפרטי הפרטים אך המספרים הוכיחו פעם נוספת שזה רחוק מלהיות המצב. ראש העיר, בתשובה לרוב השאלות בישיבה ענה שאין לא את הפרטים בכדי לענות. לצערי עוד יותר, למרות שחברי הגוש הציוני באו מוכנים לגופו של עניין לגבי הרבה נושאים מטרידים בדוחות הכספיים ראש העיר לא היה מוכן לקיים דיון או לשמוע  ביקורת בנושא.
כל זה מקבל דגש מטריד כשרואים לאן השלטון של אבוטבול מביא אותנו. עוד לא ברור מתי זה יקרה אבל העיר בדרך לפשיטת רגל. חוסר התכנון, בזבוזים וחוסר שליטה ברמת הניהול יחד עם תמיכה ממשלתית קטנה תביא לקריסה בשלב כזה או אחר, והעולם כמנהגו נוהג.
טענו במערכת הבחירות שסה"כ משה אבוטבול הוא איש נחמד ולא כזה רע בניהול העיר. לצערי דוחות הכספיים מוכיחים שוב שמשה מביא את העיר למשבר, ואינו שולט בשותפים שלו, שממשיכים כל אחד למשוך את השמיכה לאינטרסים הצרים שלו. ככה לא מנהלים עיר!!
אסיים במילה פוליטית ברשותכם. האמנתי שעמוק בלב אבוטבול רוצה למצוא דרך להכניס את הגוש הציוני פנימה. עושה רושם שהשותפים שלו מטרפדים אפילו את תחילת המהלך בידיעה שכניסה של אלי כהן ביחד עם הגוש יהווה מחסום להשתוללות הכלכלית ולתהליך הבראה שהעיר זקוקה לה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית.
למרות הקולות המתגברים להפרדה זה אף פעם לא מאוחר לנהוג באחריות ובמנהיגות ולמצוא דרך לנווט את בית שמש למקום שיהיה בו טוב לכולם.
עשיתי זאת בעבר ואני עושה זאת שוב – אני קורא לראש העיר להוכיח שהוא המנהיג של כל העיר ולהזמין לשולחן את הגוש הציוני. מסמך המסגרת שהוכן מחכה להתייחסות, ובלי מעשה מצד ראש העיר לא תהיה ברירה אלא להסיק שהוא לא מעוניין בעיר מאוחדת אלא, בעיר חרדית פושטת רגל.