העובדים המגיעים הם בדרך כלל עובדים שפוטרו מעבודתם, ואו עובדים אשר הפסיקו את עבודתם מיוזמתם. במאמר זה אנסה להביא כדוגמא את חשיבות בדיקת גמר החשבון לעובד. מספר שבועות לפני החגים הגיע עובד שפוטר מעבודתו מאחד המפעלים שבאזורנו. מבדיקת הניירת המצויה בידי העובד מתברר שהעובד קיבל מכתב ממעסיקיו לחברת הביטוח המשחרר את הכספים שהופקדו על שם העובד (תגמולים, פיצויים), לעובד לא הוסבר מה הם זכויותיו, מה באמת מגיע לו בקיצור "הכושי עשה את שלו הכושי יכול ללכת". לאחר שנבדקו תלושי השכר של העובד ומסמכי חברת הביטוח במשרדנו התברר כי העובד היה זכאי לסכום של שלושת אלפים וחמש מאות ש"ח כהשלמת פיצויים וסכום זה אמור להיות משולם ע"י מקום העבודה ולא ע"י חברת הביטוח כפי שנאמר לעובד. כמו כן, התברר כי העובד היה זכאי ליתרת ימי חופשה שהסכום לו זכאי העובד בגין ימים אלו עמד על שמונה מאות וחמישים שקלים. מכתב דרישה דחוף שנשלח למשרדי המפעל תוך הדגשת החשיבות בהשלמת גמר החשבון עוד לפני החגים הביא לכך שהנהלת המפעל אכן הבינה את הדרישה ואף נענתה לבקשה, ואכן מספר ימים לפני החג הגיע הצ'ק המקווה.

לא תמיד נפתרות הבעיות של העובד רק במכתב ואו בשיחה טלפונית, לפעמים נאלץ העובד להמתין עד שתחנות הצדק תפעלנה ובתי הדין לעבודה יפסקו את החלטתם. במקרה שלפנינו לא היה מדובר בסכומים גבוהים ואף תקופת העבודה של העובד לא הייתה ארוכה במיוחד אולם אין סיבה שעובד לא יברר ויבדוק אם אכן שולמו לו מלוא זכויותיו ואין סיבה שעובד יוותר על כספים המגיעים לו כדין ובגלל חוסר אכפתיות של מעסיק, ואו חוסר ידיעה יקופחו זכויותיו.