מאת: ראובן כהן

"...את האלוהים התהלך נח"

נשאלת השאלה: אם נח היה איש צדיק תמים מדוע יש לציין ש"את האלוהים התהלך נח", זה הרי מובן מאליו שאי אפשר להגיע לדרגת צדיק תמים בלי ללכת בדרכיו של הקב"ה?

והתשובה היא: אכן מי שהולך לפי התורה והמצוות, מי ששומע לקול הקב"ה יגיע לדרגת צדיק אין בכך ספק ולא חסרים צדיקים שיוכיחו על כך, אבל אצל נח זה היה שונה, נח לא הלך עם הקב"ה הוא לא פסע עם הקב"ה אלא היה במן סוג של תחרות עם הקב"ה "את האלוהים התהלך נח" איתו צמוד אליו באותו מקום על מסלול ההליכה ולא נגרר "עם" הקב"ה, ולכן מדגישה התורה שנח היה צדיק לא כי רק שמע לקולו של הקב"ה אלא שאף להרבה יותר ממה שהוא היה באמת ולכן מגיע לו התואר "את האלוהים התהלך נח".

 

שבת שלום ומבורך