על פי החוק מחויב המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו. אורכה של ההודעה ומועד סיום העבודה בפועל תלוי בתקופת עבודתו של העובד אצל מעסיקו.

מטרת החוק היא לאפשר לעובד לתכנן את צעדיו בעקבות הבשורה הלא נעימה של פיטורים. בתקופת ההודעה המוקדמת רשאי העובד לחפש לעצמו מקום עבודה חלופי, במידה והעובד מצא במדור דרושים או בכל דרך אחרת כי קיימת הצעת עבודה, ינסה העובד לקבוע מועד לראיון עבודה למקום החדש אולם כל זה חייב להיות בתאום עם מעסיקו, אם היציאה לראיון העבודה תואמה עם המעסיק הרי שאין לנכות משכר העובד את השעות שהעובד נעדר מעבודתו לצורך הריאיון. אם העובד עושה דין לעצמו ופועל שלא בתאום עם מעסיקו יכול המעסיק לקזז את השעות משכר העובד.

במידה והעובד מצא עבודה חלופית במהלך ההודעה המוקדמת, רצוי שידחה את תחילת עבודתו במקום החדש עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, ובמידה שמצב זה אינו אפשרי, רצוי לתאם עם המעסיק את מועד עזיבתו וניסיון של חפיפה עם עובד אחר של התפקיד. כל עזיבה בדרך אחרת עשויה לגרום לסכסוך והתחשבנות לא רצויה בעריכת גמר החשבון לעובד.

ברצוני להדגיש חוק ההודעה המוקדמת הוא דו כיווני, לא רק המעסיק מחויב במתן הודעה מוקדמת לעובד, גם עובד הרוצה לעזוב את מקום עבודתו חייב במתן הודעה מוקדמת למעסיקו בהתאם.