שמשנט
היום: שלישי, 28/06/2022. מגזין שמשנט

התרמת דם

תאריך: 2022-05-15
שעה: בית כנסת 'פייגנסון', רחו' השושן, שכ' נופי אביב
מקום: 16:00-21:30
פרטים נוספים:

בזמן האחרון לצערנו... שוב חסר דם!!

באו לתרום דם

לעלוי נשמת אבי וויסבלט ז"ל

מגיל 18 (17 עם אשור הורים) עד 65

                        בחסות מגן דוד אדום           

            https://bridgetechisrael.wixsite.com/blood-drive.רישום:

 ~~~~~~~

מקומות נפרדים לנשים ולגברים בהתאם לביקוש

יש להצטייד בתעודה מזהה הכוללת תמונה ומספר ת"ז.

פרטים בקשר להסעה: יוסי 054-7637025

מידע נוסף: לורי 05456-91127  

bd.shemesh.co.ilפרטים באתר (אנגלית):

~~~~~~~~~~~~~~~~

אין לך כרטיס מתנדב של אדי?

אפשר להזמין מגיל 17

https://www.adi.gov.il/

 בחסות האגודה הארצית להשתלת איברים

~~~~~~~

תושבי בית שמש מצילים חיים!!

דרך: מתנת חיים הארגון להשתלת כליה בחיים

https://kilya.org.il/he

~~~~~~~

 
* מחלימי קורונה יכולים לתרום דם רק במידה וחלפו 28 יום מקבלת תוצאת הבדיקה החיובית.