שמשנט
היום: רביעי, 17/08/2022. מגזין שמשנט

בדיקות 'דור ישרים'

תאריך: 2022-04-25
שעה: 17:30-19:30
מקום: אולם 'שערי תורה', שפת אמת 24
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במדועה המצ"ב