שמשנט
היום: שני, 29/11/2021. מגזין שמשנט

בדיקת 'דור ישרים'

תאריך: 2021-10-04
שעה: 17:00-19:00
מקום: אולם 'שערי תורה', שפת אמת 24, בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב