שמשנט
היום: שני, 27/09/2021. מגזין שמשנט

'המעבדה' - עם בית הבובות

תאריך: 2021-07-26
שעה: 21:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעות המצ"ב