גלריות

תלמידי בגין עושים שמח לסוחרי השוק העירוני, לגמלאים ולילדי הגנים