אירועים

שיחה על התמודדות עם ילדים בתקופת הקורונה
תאריך: 2020-04-19
שעה: 21:00
מקום: אפליקציית zoom

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב