אירועים

התרמת דם
תאריך: 2020-03-26
שעה: 16:00-23:00
מקום: מתנ"ס 'גוונים', נחל דולב 16, רמב"ש א'

פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב